6 av 10 elever duschar inte i skolan

Sveriges Radio har kartlagt högstadieelever och deras duschvanor efter idrottslektionerna. I studien har man varit runt på 80 skolor och frågat 3 200 högstadieelever där man kan konstatera att 6 av 10 elever inte duschar i skolan.

Läs mer om resultatet i artikeln här.