Grooming

shutterstock_89344108
”Grooming innebär att någon tar kontakt med andra för att längre fram begå övergrepp. I de flesta fall handlar det om män som söker kontakt med unga flickor”
(källa: polisens hemsida).

Den här typen av kontakt inträffar oftast via sociala medier och sker nästan alltid i hemlighet, vilket innebär att vårdnadshavaren sällan vet om kontakten. Alla interaktioner av den här sorten resulterar inte alltid i ett fysiskt övergrepp, men att hetsas att exempelvis klä av sig naken framför en webbkamera kan ge lika djupa sår i en ung själ. Ett övergrepp kan i framtiden resultera i ett självskadebeteende där ungdom låter sig utnyttjas av äldre för att straffa sig själv, vilket i sin tur ökar riskerna för en självdestruktiv spiral av fortsatt dåligt mående. Därför är det viktigt att poängtera att många barn och unga skäms över att ha blivit utsatta och i vissa fall skuldbelägger sig själva.

Ansvarsfulla vuxna i barnens närhet måste förenkla möjligheterna för dessa barn och unga att berätta om sina upplevelser så fort de inträffar.

För att lyfta problematiken kommer Nolltolerans mot mobbning under 2014 ta fram ett lektionsmaterial med information. Det kommer att innehålla tips och idéer på hur barn och unga kan skydda sig, färdiga lektioner som skolpersonal kan använda sig av etc.

Men redan nu presenterar vi några tips till barn och unga:

Var uppmärksam när:

 • En okänd person kontaktar dig.
 • Om personen skriver till dig på ett vuxet sätt.
 • Om personen tar upp frågor som rör sex .
 • Om personen frågar efter kontaktinformation (telefonnummer, adress, vilken skola man går på osv).
 • Om personen vill träffas.

Tips på hur du skyddar dig:

 • Konfrontera okända människor som kontaktar dig tidigt: be dem förklara varför de kontaktat dig, hur gamla de är, tala om för personen att du berättat om konversationen för andra (vänner, föräldrar).
 • Avbryt kontakten om du upplever konversationen som obehaglig.
 • Tänk efter innan du lägger ut känslig personinformation på internet. Ge inte ut ditt hela namn, din e-post adress, hemadress, skoladress, skol namn eller foton till okända personer.
 • Om du väljer att träffa någon internet kontakt i verkligheten, var noga med att göra det på ett säkert sätt. Välj en plats med mycket folk, berätta för dina föräldrar och vänner om mötet, gå inte med på oplanerade möten.
 • Om konversationen övergår i ett samtal av sexuell karaktär berätta det för någon du litar på.
 • Skicka inte utmanande bilder, de kan komma att finnas ute på internet för evigt.
 • Spara olämpliga konversationer. Du behöver inte läsa eller öppna bilder, men spara det i en namngiven mapp och kontakta någon du litar på.