Nätmobbning


bild2

Internet är en fantastisk plats för utveckling och samspel.
Men som i vilken miljö som helst finns risker som vi vuxna bör känna till. För i och med internets framväxt har mobbning fått en helt ny arena att verka på. Det är till mångt och mycket samma mekanismer som styr ”nätmobbning” som den klassiska ”skolgårdsmobbningen”, men det finns potentiellt tre avgörande skillnader:

1. Anonymitet – förövare kan gömma sig bakom olika alias

2. Spridningen riskerar att bli mycket större när det gäller kränkningar online.

3. Offret har inte längre en fredad zon, inte ens hemmet är en trygg plats.

Överlag sker det generellt en mer aggressiv kommunikation över nätet. Det beror till stor del på att förövaren inte ser offrets direkta reaktioner vilket gör att det blir enklare att fortsätta. Sen är Internet även till viss del en vuxenfri zon där barn och ungdomar kan ”härja” fritt.

Dock är det viktigt att poängtera att det inte är någon väsentlig skillnad vad gäller nätmobbning och ”vanlig” mobbning i avseende hur den drabbade mår