Om oss

Bakgrund

Det finns mycket kvar att göra när det gäller mobbning, kränkande behandling och trakasserier inom skolvärlden. Fler aktörer som jobbar och samarbetar kring frågan är av största vikt för att vända den negativa trenden som råder. Alla initiativ som syftar till att öka livskvalitén för våra yngsta samhällsmedborgare ska välkomnas med öppna armar. Vår devis är att:

”Varenda unge ska ha rätt till en trygg och säker skolmiljö!”

Verksamheten Nolltolerans mot mobbning drivs av Preventica AB som har över trettio års erfarenhet av förebyggande arbete riktat till barn och ungdomar. Under den tiden har ett flertal stödjande insatser implementerats, exempelvis: startandet av gruppverksamhet för utsatta barn, utbildningar för lärare/föräldrar/elever kring förebyggande verksamhet och tidig upptäckt samt stöd och behandling för unga människor och deras föräldrar.

 Utöver detta har egna preventionsprogram producerats (så kallade livskunskapsprogram) till grundskola och gymnasieskola, föräldrahandböcker, ett specifikt konfirmationsmaterial m.m

 Vår logotyp för nedladdning                                           Nyhetsbrev

Vision

Vår ambition är att vara en betydande aktör i opinionsbildning kring mobbning och andra typer av utsatthet som barn och unga kan tvingas utstå. Utöver detta kommer arbetet med vidareutveckling av nya och användbara preventionsprogram vara i fortsatt fokus, så att professioner som arbetar med barn och unga ska ha kostnadsfri tillgång till en uppsjö av nytt lektions- och informationsmaterial i deras dagliga arbete.

Kontakt

Preventica AB

Org.nr./Säte
556863-8893 Örebro

Har du frågor som rör verksamhetens utformning och innehåll får du gärna höra av dig till Andreas Molander som är verksamhetsansvarig.