Stödföretag

Tack Till…

Ett stort tack riktas speciellt till alla våra företagsmedlemmar som tror på vårt arbete!   Att ni valt att skriva under på Nolltolerans mot mobbnings motto: ”Varenda unge ska ha rätt till en trygg och säker skolmiljö” betyder oerhört mycket för oss, och är ovärderligt för skolpersonal runt om i Sverige!