Utbildningsmaterial

Här kan du som arbetar med barn och unga ladda ner allt vårt samlade producerade material helt kostnadsfritt. Du kan själv välja vilka texter du vill använda i din klass/elevgrupp/fritidsgårdsgrupp. Självklart får du ändra om i lektionsordningar, övningsordningar samt anpassa lektionerna efter din grupps förutsättningar.

Va snygg du e!
– ett informations- och diskussionsmaterial om ”grooming”
för högstadiet och gymnasiet.

Här kan du ladda ned groomingmaterial för ditt län.

I filmen Autografen får vi följa med när mellanstadieeleven Emmy oförskyllt blir utsatt för mobbing från några av sina klasskamrater. Handlingen utspelar sig under en vanlig skoldag och belyser hur vem som helst kan bli utsatt, samt hur det är att hamna mittemellan; det vill säga hur det är att vara den som tyst ser på, den som inte driver utvecklingen framåt men ej heller den som säger ifrån.

Se filmen här

 

Nedan finns länkar till våra föreläsningar som går att se både online och att ladda ner.

Bakgrund – definitioner

För att kunna motverka mobbning, kränkande behandling och trakasserier krävs det ett gemensamt synsätt och vokabulär. Vad är det vi menar när vi säger att någon blivit mobbad? I detta avsnitt får du en kort bakgrund till begreppen mobbning, kränkande behandling och trakasserier; vad skiljer bl.a. begreppen ifrån varandra? Vad kännetecknar offer och förövare? hur många blir årligen utsatta? Vad händer med offren?

Se filmen här

Skolans ansvar – lagar & förordningar

Vilka styrdokument är aktuella när det gäller mobbningsproblematik i skolans värld? Hur ser det lagstadgade ansvaret ut i dessa ärenden? Hur upprättar man en anmälan om något gått snett?

Se filmen här

Nätmobbning

Internet är en fantastisk plats för utveckling och samspel. Men som i vilken miljö som helst finns risker som vi vuxna bör känna till. För i och med internets framväxt har mobbning fått en helt ny arena att verka på. Det är till mångt och mycket samma mekanismer som styr ”nätmobbning” som den klassiska skolgårdsmobbningen”, men det finns potentiellt några avgörande skillnader som tas upp i detta avsnitt.

Se filmen här

Framgångsrikt arbete

Vad är det som kännetecknar ett framgångsrikt arbete? I avsnittet går vi bland annat igenom tips på hur ett antimobbningsteam kan arbeta, vilka kompetenser som bör ingå och hur man gemensamt kan se över riskmiljöer inom skolområdet. Avslutningsvis ges exempel på hur en antimobbningsplan/policy kan konstrueras.

Se filmen här

Filmen Escape kan du se här
Här kan du ladda ned lärarhandledningar för ditt län.

Ett lektionsmaterial för lågstadiet

Här kan du ladda ned lärarhandledningar för ditt län.

Mycket av den information som eleverna och ungdomarna förser sig med kommer från internet. Internet ärett snabbt och enkelt verktyg för att inhämta kunskap/information och det finns många sajter som erbjuderjust detta. När informationsutbudet blir så stort blir det också viktigt att kritiskt kunna granska det man läser.
Här följer först en 4-hörns övning där eleverna får ta ställning till vad som är trovärdigt och var de sannolikt skulle hämta information om olika saker. Övningen blir en bra grund för en diskussion om nätet, trovärdighet, kritiskt granskande och vad som är tillåtet.

Läs texter och låt sen eleverna reflektera över innehållet och hur de upplevt texten. Diskutera  i smågrupper och samtala gärna vidare kring deras egna tillvaro på nätet. En ordlista finns i slutet av dokumentet.

 

Hur kan vi vuxna, på ett bra sätt, förhålla oss till unga och nätet?

När man talar om sociala medier så tänker många på Facebook. Det innefattar dock betydligt mer än så. Det kan handla om allt ifrån helt nischade sidor till större och helt ospecifika former av Communitys. Gemensamt är att
människor från olika delar av landet eller världen interagerar i en och samma plattform.