Facebookgrundaren bad drabbade familjer om ursäkt.

Nyligen blev de stora sociala mediejättarna utfrågade av den amerikanska staten. Utfrågningen varade i nästan fyra timmar och på plats var de högt uppsatta cheferna för Facebook, Instagram, Tiktok, Snapchat, X (tidigare Twitter) och Discord. Den amerikanska staten anser att plattformarna inte gör tillräckligt för att skydda unga och barn från de negativa konsekvenser som förknippas med plattformarna, bland annat grooming och mobbning.

Utöver toppcheferna närvarade familjer vars barn har blivit utsatta för övergrepp på plattformarna. ”Mr Zuckerburg, you and the companies before us, I know you don´t mean so but you have blood on your hands” sade senator Josh Hawley till grundaren av Facebook. Han frågade även om Zuckerberg personligen hade kompenserat de familjer som blivit drabbade och nästan tvingade grundaren att be om ursäkt. Detta ledde till att Zuckerberg vände sig om och sa ” Jag är ledsen. Ingen ska behöva gå igenom det era familjer har behövt gå igenom”.

Det är värt att notera att USA saknar omfattande lagstiftning för att reglera sociala medieföretag, och regeringen förlitar sig i stället på företagen för att ta ansvar. Men den hät gången verkade senatorerna vara överens om att lagstiftning behövs för att reglera företagens plattformar och skydda unga användare.

Efter den amerikanska utfrågningen har Sveriges socialminister, Jakob Forssmed, träffat företrädare för Facebook och Google för att diskutera barns och ungas säkerhet online samt skärmanvändningens påverkan på hälsan. Forssmed, som inte var nöjd med företagens tidigare insatser, förespråkar reglering av innehållet och fastställande av gränser för skärmtid.

Forssmed betonar att barn och unga exponeras för skadligt innehåll, såsom självskadebeteende och självmord, och refererar till nya direktiv från EU som kräver ökat ansvar från plattformarna. Han anser att de stora medieplattformarna inte har följt direktiven och insisterar på att det är nödvändigt att de tar ett större ansvar för det innehåll som visas på deras plattformar.

Noll Tolerans mot Mobbning tycker att det är bra att politikerna tar ansvar och försöker göra det de kan göra mot dessa plattformar. Vi vet hur illa det kan gå, inte bara för barn men även för vuxna. I och med att allt fler plattformar kommer till så har även mobbning och kränkningar ökat, detta kan få allvarliga konsekvenser som självskadebeteende och självmord.