Om Oss

Noll Tolerans mot Mobbning

Vi grundades 2004 för att motverka mobbning och kränkande behandling. Med hjälp av föreläsningar och kostnadsfritt undervisningsmaterial har vi utbildat tusentals lärare och på senare år har vi också lagt stort fokus på att skapa film. Två av dem, Escape och Autografen har blivit prisbelönta. Just nu är vi i full gång med att producera vår tredje film.

Vår idé är att förse alla skolor i Sverige med kostnadsfritt material. Mobbningsfrågan är alldeles för viktig för att den ska bortprioriteras på grund av skolors dåliga ekonomi.

Att vi kan göra detta beror helt och hållet på att våra företagssponsorer ställer upp och bidrar ekonomiskt, därför vill vi rikta ett stort tack till er som är med och stöttar vårt arbete.

Det finns mycket kvar att göra när det gäller mobbning, kränkande behandling och trakasserier inom skolvärlden. Att vi blir fler som agerar och samarbetar kring frågan är av största vikt för att vända den rådande negativa trenden. Alla initiativ som syftar till att öka livskvaliteten för våra yngsta samhällsmedborgare ska välkomnas med öppna armar. Vår devis är att varenda unge ska ha rätt till en trygg och säker skolmiljö!

Vision

NTM tror på ett vuxenansvar, därför bör naturligtvis det yttersta ansvaret för skolmiljön ligga på rektorerna. Vi är övertygade om att en engagerad rektor som snabbt tar tag i mobbningsproblemen, innan de har hunnit växa sig stora, får med sig sin lärarkår. Vi arbetar med vidareutveckling av nya och användbara preventionsprogram, så att människor som arbetar med barn och unga ska ha kostnadsfri tillgång till en mängd lektions- och informationsmaterial i sitt dagliga arbete. Vi kan inte acceptera att kränkningar och mobbning fortsätter att öka. Problemen är allvarliga och en angelägenhet för hela samhället, därför måste en handlingsplan med en nollvision snarast tas fram för att stärka arbetet mot mobbning på flera håll.

Kostnadsfritt utbildningsmaterial

I vårt utbildningsmaterial ingår bland annat filmer, föreläsningar, övningar att göra i klassrummet, utformat för lärarledda lektioner. Genom att tillhandahålla många olika sorters utbildningsmaterial säkerställer vi att lärare och andra vuxna kan förmedla budskapet till eleverna på bästa sätt. Vårt material är anpassat för olika åldrar.

För att komma till sidan med allt vårt material kan du klicka här.

Du kan ladda ner vår logotyp här.