Utbildningsmaterial

Här kan du kostnadsfritt ladda ner allt vårt samlade material.  Självklart kan materialet anpassas efter varje grupps förutsättningar.

Filmer

ESCAPE

En handledning till filmen ESCAPE samt inspirationsmaterial för fortsatt arbete kring internet och värdegrundsfrågor.
Läs gärna igenom första delen av handledningen innan du visar filmen.

Escape lärarhandledning

Filmen Escape kan du se här.

Autografen

I filmen Autografen får vi följa med när mellanstadieeleven Emmy oförskyllt blir utsatt för mobbing från några av sina klasskamrater. Handlingen utspelar sig under en vanlig skoldag och belyser hur vem som helst kan bli utsatt, samt hur det är att hamna mittemellan; det vill säga hur det är att vara den som tyst ser på, den som inte driver utvecklingen framåt men inte heller den som säger ifrån.

Se filmen här.

Föreläsningar

Nedan finns länkar till våra föreläsningar som går att ladda ner eller se online.

Bakgrund – definitioner

För att kunna motverka mobbning, kränkande behandling och trakasserier krävs det ett gemensamt synsätt och vokabulär. Vad är det vi menar när vi säger att någon blivit mobbad? I detta avsnitt får du en kort bakgrund till begreppen mobbning, kränkande behandling och trakasserier – hur skiljers sig begreppen ifrån varandra? Vad kännetecknar offer och förövare? Hur många blir årligen utsatta? Vad händer med offren?

Se filmen här

 

Skolans ansvar – lagar och förordningar

Vilka styrdokument är aktuella när det gäller mobbningsproblematik i skolans värld? Hur ser det lagstadgade ansvaret ut? Hur upprättar man en anmälan om något gått snett?

Se filmen här

Nätmobbning

Internet är en fantastisk plats för utveckling och samspel. Men som i alla miljöer finns risker som vi vuxna bör känna till. I och med internets framväxt har mobbning fått en ny arena att verka på. Det är i grunden samma mekanismer som styr nätmobbning som den gamla skolgårdsmobbningen, men det finns några avgörande skillnader som tas upp i detta avsnitt.

Se filmen här

 

Framgångsrikt arbete

Vad är det som kännetecknar ett framgångsrikt arbete? I avsnittet går vi bland annat igenom tips på hur ett antimobbningsteam kan arbeta, vilka kompetenser som bör ingå och hur man gemensamt kan se över riskmiljöer inom skolområdet. Avslutningsvis ges exempel på hur en antimobbningsplan kan upprättas.

Se filmen här

Imse Vimse

Ett lärarmaterial som hjälper dig att komma närmare barns dator- och internetanvändande och som bidrar till tryggare digitala aktiviteter.

Nedan kan du ladda ner filen.

Imse Vimse

4-hörnsövning och frågeställningar kring internetsajter för årskurs 7-9 och gymnasiet

Informationsflödet i dag är enormt och behovet av att kritiskt kunna granska det man läser är större än någonsin.

Här följer först en 4-hörnsövning där eleverna får ta ställning till vad som är trovärdigt och var de sannolikt skulle hämta information om olika saker. Övningen blir en bra grund för en diskussion om nätet, trovärdighet, kritiskt granskande och vad som är tillåtet.

Ladda ner och se fil nedan.

4 hörns övning och frågeställningar kring internetsajter

Övning och reflektion kring förhållningssätt på internet och i sociala media

Läs texter och låt sen eleverna reflektera över innehållet och hur de upplevt texten. Diskutera  i smågrupper och samtala gärna vidare kring deras egna tillvaro på nätet. En ordlista finns i slutet av dokumentet.

Se och ladda ner filen nedan.

Övning och reflektion – internet & sociala medier

Tips och råd till föräldrar

Hur kan vi vuxna, på ett bra sätt, förhålla oss till unga och nätet?

Se och ladda ner filen nedan.

Unga och nätet