Nyheter

Hur vi jobbar

Publicerad: 16 mars 2021 kl. 13:14

Sedan 2004 producerar Noll tolerans kostnadsfritt utbildningsmaterial och filmer till landets grundskolor. Utgivningen av material sker periodvis, just nu pågår till exempel inspelning av fem nya kortfilmer som kommer att nå skolorna under hösten 2021 och våren 2022.

För att kunna göra detta kontaktar vi sponsorer i hela landet. De flesta är med och stödjer oss i båda våra satsningar – en för vårterminen och en för höstterminen. 

Vårt mål är att fortsätta att sprida kunskap och hjälpmedel för att underlätta arbetet med att förebygga och motverka mobbning bland en av våra mest sårbara grupper, skolbarnen.