Nyheter

På förekommen anledning vill vi förtydliga hur NTM arbetar.

Publicerad: 16 mars 2021 kl. 13:14

Vi är just nu föremål för en granskning av några radiojournalister. Efter den kommunikation vi har haft med dem tidigare inser vi att de har sin story klar redan. Därför väljer vi att berätta om vår verksamhet här.

Sedan 2004 producerar Noll tolerans kostnadsfritt utbildningsmaterial och filmer till landets grundskolor. Utgivningen av material sker periodvis, just nu pågår till exempel inspelning av fem nya kortfilmer som kommer att nå skolorna under hösten 2021 och våren 2022.

Vi håller också på att bygga om och utvidga vår hemsida för att kunna möta ungdomarna på ett ännu bättre sätt.

För att kunna göra detta kontaktar vi sponsorer i hela landet. De flesta är med och stödjer oss i båda våra satsningar – en för vårterminen och en för höstterminen. Kritik har kommit om att vissa kommuner gått med flera gånger under olika namn. Förklaringen är helt enkelt att vi jobbar efter arbetsställets nummer och inte organisationsnumret. Detta gör vi för att vi tänker att alla kan vara med, exempelvis har en kommun gått med under kommunnamnet och en annan under namnet kulturskolan. Vi har inte sett något problematiskt med det, men om någon kommun skulle uppleva att det är fel är de givetvis välkomna att höra av sig till oss. Självklart har det aldrig varit vår avsikt att vilseleda någon.

Vårt mål är att fortsätta att sprida kunskap och hjälpmedel för att underlätta arbetet med att förebygga och motverka mobbning bland en av våra mest sårbara grupper, skolbarnen.