Filmer, serier och dokumentärer om mobbning.

Mean girls
Från de afrikanska djuren till de elaka skolkamraterna.

Mean girls handlar om när Cady, spelad av Lindsay Lohan, flyttar från Afrika till USA och ska börja i en vanlig skola. Det ska bli något helt nytt, Cady har varit hemskolad hela sitt liv. Hon inser snabbt att skolan är uppdelad i olika kategorier och hon placerats i falangen ”The plastics”, en grupp som bara innehåller de populära tjejerna. 

Mobbning och social manipulation är centrala teman när Cady försöker navigera genom den hårda skolmiljön. Hon blir indragen i gruppens värld och börjar själv delta i mobbning mot andra. Filmen utforskar konsekvenserna av mobbning och hur det påverkar både offren och förövarna.

Mean Girls använder humor för att belysa allvaret i skolmobbning och alla de psykologiska påfrestningarna som unga människor kan utsättas för. Filmen har också ett starkt budskap om vikten av att vara sig själv och inte förlora sin identitet för att passa in i sociala grupper.

Karate Kid

Daniel, spelad av Ralph Macchio, flyttar till Kalifornien med sin mamma och stöter på problem när han hamnar i konflikt med en grupp karateutövare, som leds av Johnny Lawrence. Johnny och hans vänner börjar mobba Daniel, och han befinner sig i en situation där han ständigt blir trakasserad och misshandlad.

Daniel finner stöd från sin granne, Mr. Miyagi, som visar sig vara en mästare i karate. Miyagi bestämmer sig för att träna Daniel i karate för att hjälpa honom att hantera mobbningen och förbereda sig för en karateturnering där han kan möta sina antagonister.

13 reasons why

Små händelser utvecklar sig till något katastrofalt. Handlingen centrerar kring Hannah Baker, en tonåring som begår självmord och lämnar efter sig en serie kassettband där hon förklarar de 13 anledningarna till sitt beslut. Varje kassettband är riktat till en specifik person.

Mobbning spelar en betydande roll i serien, och flera karaktärer utsätts för olika former av verbala, känslomässiga och sociala övergrepp. Hannah Baker blir offer för rykten, förlöjligande och förlust av vänskaper, allt som till slut driver henne till självmord.

Genom att skildra interaktionerna och händelserna som ledde fram till Hannahs självmord belyser 13 Reasons Why allvaret i mobbning och hur små handlingar kan ha stora konsekvenser. Serien strävar också efter att öka medvetenheten om psykisk hälsa och betona vikten av att vara medveten om hur våra ord och handlingar påverkar andra.

Bully


I dokumentären Bully får vi följa med fem elever som blir mobbade varje dag. Av dessa fem elever så är det främst fokus på två studenter som är värst utsatta. Vi får se mobbningens konsekvenser, allt från att elever tar med sig vapen till skolbussen för att hota mobbarna men även det tragiska ödet när en elev väljer att ta sitt liv.

Wonder

Att börja skolan kan vara jobbigt, speciellt om man vet att man kommer bli mobbad. Filmen Wonder handlar om en kille som kallas för ”Auggie” som föds med ett missbildat ansikte. Auggie möter svårigheter när han börjar på en vanlig skola, eftersom hans ovanliga utseende leder till fördomar och ibland elak behandling från vissa klasskamrater.

Genom berättelsen om Auggie och hans försök att passa in och accepteras av sina kamrater, utforskar Wonder vikten av att se bortom ytan och värdesätta människors innersta kvaliteter. Filmen betonar medkänsla och empati och lyfter fram hur små handlingar av vänlighet kan göra stor skillnad. Wonder är en film om att övervinna fördomar och att skapa en miljö av inkludering och acceptans.