Kan artificiell intelligens förebygga mobbning?

Om några månader kanske vi får ett svar på den frågan efter att en skola i Enskede har testat om det är möjligt. Eleverna kommer att få frågor som är kopplade till bland annat trivsel, stress, och raster. Även lärarna ska besvara några frågor. Svaren sparas i en databas som AI-roboten använder för att skapa potentiella scenarier och sedan ge förslag på förebyggande insatser mot mobbning och kränkningar. 

AI-roboten har redan nu hjälpt skolan, bland annat genom att lägga om rastschemat eftersom flera elever upplevde stök i korridorerna på rasterna. Något som har gett effekt.

– Det kunde vara att några lekbrottades eller bankade på dörrarna när andra hade lektion. AI föreslog mer personal i korridoren och rastvakter. Sedan det infördes har det inte varit stökigt på samma sätt, säger Ida Althin, sjundeklassare till Mitt i.

Enskedeskolan har tidigare arbetat aktivt mot mobbning och kränkningar, man har bland annat startat ett antimobbnings-team. Så när frågan kom om att testare var det självklara svaret ja. Lärarna har börjartmärka en skillnad framför allt att det går mycket snabbare att analysera och se mönster. Enskedeskolans rektor Sofia Stenberg säger ”Det här liknar enkäter som vi har gjort på skolan tidigare, men nu kan vi börja jobba aktivt, snabbare. Det gör att de elever som svarat hinner märka av förändringar i närtid. Men även att vi kan jobba proaktivt snarare än reaktivt.”

Mellan läsåren 2001 och 2010 uppgav 4–6 procent av eleverna att de var utsatta för mobbning. Därefter har utvecklingen gått åt fel håll – i synnerhet för flickor i åldrarna 11–13 år, där nu hela tio procent uppger att de har varit utsatta. Därför hoppas vi på NTM att en sådan satsning som görs med AI fungerar och att dessa siffror bli bättre genom åren.

Vilka tecken ska man som föräldrar ha koll på om man misstänker att ens barn mobbas?

Det finns ingen exakt vetskap om vilka tecken som är korrekta, allt är relativt när det kommer till barn och varningssignaler.  Som förälder  känner man oftast sitt barn väl men det kan ändå vara svårt ibland att veta vad ens barn går igenom. Här är några signaler att vara uppmärksam på.

När ditt barn:

  • Inte vill gå till skolan
  • Kommer hem med blöta kläder eller har tappat bort kläder
  • Har dålig aptit, ont i kroppen eller är ständigt trött
  • Inte vill berätta om skolan och är tyst i sociala sammanhang
  • Kommer hem med blåmärken eller andra skador på kroppen
  • Svarar kort på frågor om sitt välmående eller om hur dagen har varit
  • Ofta är hemma ensam och har ett minimalt socialt livVart ska barnen vända sig för att få hjälp?

Som barn kan du alltid vända dig till elevhälsan. Alla elever har tillgång till elevhälsa, där finns det möjlighet att få hjälp med medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser.  Elevhälsan har även möjlighet att kliva in och vara delaktiga i åtgärder som skolan måste ta.