Mobbning i skolan ökar, men ingen vet varför..

Skolverkets senaste mätning visar att mobbning i skolan ökar, men man kan inte påvisa varför det ökar. Flera lärare på olika skolor runt om i landet pekar på arbetsbelastningen som bara ökar och ökar. Lukas Friberg som är mellanstadielärare i Uppsala är en av dem.

– En lärare har en massa måluppfyllelse, men vi måste även förbereda lektionerna, undervisa lektioner och en massa efterarbete. Jag tror att lärarna måste lära känna sina elever bättre och få de att känna sig trygga i att berätta att de blir mobbade, säger Lukas Friberg till P4 Uppland.

Lukas menar även att de individer som säger att det inte finns någon mobbning på deras skola är naiva och att det förekommer i alla skolor. Lukas, samt en rad andra lärare som P4 Uppland har varit i kontakt med, efterfrågar mer relationsbyggande arbete med eleverna och fler vuxna i skolan som kan hjälpa till att ingripa när mobbning inträffar.

Hugo Wester, som arbetar som undervisningsråd på Skolverket, menar att det inte finns utrymme för lärarna att disponera ut tid för relationsbyggande arbete. 

– För att ta lärarnas tid för relationsbyggande arbete så behöver man förstå att man måste ta bort tid från något annat, säger Hugo Wester till P4 Uppland. Han menar också att skolverket ser en ökad utveckling på mobbning i framtiden, men de vet inte varför och de har inte heller något plan på hur de ska stoppa den ökade utvecklingen.

Skolverket hänvisar till lagen och stadgarna som finns för att minska mobbningen. Hugo avslutar intervjun med P4 Uppland genom att säga att vi får fortsätta med det arbete som de gör och fortsätta hålla i och ut tills det blir bättre.