Mobbning på jobbet = Ökad risk för självmord.

Det är sedan tidigare känt att kränkningar och mobbning på arbetsplatser kan leda till depression, hjärt- och kärlsjukdomar och känslomässig stress. Nu har Stockholms universitet undersökt detta samband i en stor studie med över 200 000 deltagare. Resultatet är oroväckande.

I studien har man undersökt hur kopplingen ser ut mellan arbetsrelaterat våld, hot om våld, samt mobbning och självmordsbeteende. Men vad är arbetsrelaterad våld? Enligt Linda Magnusson så har man utgått från International Labor Organizations definition, där våld kan vara fysiskt, psykologiskt eller genusbaserat.

Fysiskt våld är exempelvis att bli slagen, riven, puttad, spottad eller sparkad på, men även hot om fysiskt våld klassas i samma kategori. Exempel på psykologiskt våld är mobbning eller trakasserier. Linda Magnusson Hansson trycker extra på att mobbning i allra högsta grad räknas som arbetsrelaterat våld.

Linda menar också att arbetsrelaterat våld inte alltid behöver förekomma på själva arbetsplatsen utan också kan ske på tjänsteresor, konferenser eller andra tillställningar som är kopplade till arbetet.

Resultat

Resultatet visade en ganska klar koppling mellan våld på arbetsplatsen och ökad risk för självmord. Sannolikheten för självmord var högre för dem som upplevde våld frekvent än de som upplevde det några enstaka gånger. Resultatet från forskningsrapporten visar även att män löper större risk att begå självmord än kvinnor om de utsätts för arbetsrelaterat våld.

Tecken på att någon blir mobbad på jobbet:

  • Personen är den konstanta hackkycklingen
  • Personen blir utfryst av kollegor eller chefen
  • Personen blir nedvärderad av kollegor eller chefen
  • Rykten sprids på arbetsplatsen om personen

Vad ska man göra om man blir mobbad eller om man ser att någon bli mobbad?

Känner du dig mobbad? Kontakta din närmsta chef och berätta om din situation, prata även med ditt skyddsombud. Är det din chef som mobbar dig? Då ska du kontakta en högre chef. Har ni företagshälsovård? Kontakta dem också.

Märker du att någon blir mobbad så ska du säga ifrån, det är mycket viktigt. Om man bevittnar mobbning på en arbetsplats och inte berättar så finns det risk att man själv börjar må dåligt. Berätta även för din närmaste chef och kontakta skyddsombudet.