Skakande rapport om mobbning i skolan

Folkhälsomyndigheten genomför varje år en enkätundersökning om skolelevers hälsovanor. Enkäten omfattar också frågor om mobbning, och årets resultat är skakande.

Mellan läsåren 2001 och 2010 uppgav 4-6 procent av eleverna att de var utsatta för mobbning. Men därefter har utvecklingen gått åt fel håll – i synnerhet för flickor i åldrarna 11–13 år, där nu hela tio procent uppger att de har varit utsatta.

Inget vet exakt varför siffran ökar. Många pekar på den digitala trenden och möjligheten att vara anonym. Vi på Noll Tolerans möter många tecken på att det, och vi är oroade över vilken värld barnen möter i skolan i dag.

Vilka tecken ska man som föräldrar ha koll på om man misstänker att ens barn mobbas?

Det finns ingen exakt vetskap om vilka tecken som är korrekta, allt är relativt när det kommer till barn och varningssignaler. Men som förälder till så känner man oftast sitt barn väl, även om. det kan gå igenom en tuff period och ändra sin attityd. Det kan ändå vara svårt att veta vad ens barn går igenom, här är några signaler att vara uppmärksam på.

När ditt barn:

  • Inte vill gå till skolan
  • Kommer hem med blöta kläder eller har tappat bort kläder
  • Har dålig aptit, ont i kroppen eller är ständigt trött
  • Inte vill berätta om skolan och är tyst i sociala sammanhang
  • Kommer hem med blåmärken eller andra skador på kroppen
  • Svarar kort på frågor om sitt välmående eller om hur dagen har varit
  • Ofta är hemma ensam och har ett minimalt socialt liv

Vart ska barnen vända sig för att få hjälp?

Som barn kan du alltid vända dig till elevhälsan. Alla elever har tillgång till elevhälsa, där finns det möjlighet att få hjälp med medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser. De har även möjlighet att kliva in och vara delaktiga i åtgärder som skolan måste ta.