Utrikesfödda mer utsatta för trakasserier och mobbning

Nyligen publicerades en rapport från Uppsala universitet som visar att utrikesfödda är mer utsatta för trakasserier och mobbning på arbetsplatsen jämfört med inrikesfödda. Denna rapport är en påminnelse om att mobbning och trakasserier fortfarande är ett stort problem i Sverige, och att det finns specifika grupper som är mer sårbara.

Resultat

Studien belyser att utrikesfödda, särskilt de som nyligen har invandrat, löper en högre risk att bli utsatta för trakasserier och mobbning. Detta inkluderar både verbala och fysiska trakasserier, det kan vara både social exkludering och diskriminering.

Några av de viktigaste resultaten:

  • Högre incidens av trakasserier: Utrikesfödda rapporterar oftare att de har upplevt trakasserier jämfört med sina inrikesfödda kollegor.
  • Lägre rapporteringsgrad: Många utrikesfödda tvekar att rapportera trakasserier på grund av rädsla för negativa konsekvenser eller bristande förtroende för att arbetsgivaren kommer att agera.
  • Kulturella skillnader: Missförstånd eller felaktiga antaganden om kulturella skillnader bidrar till trakasserier och exkludering.

Vad kan man tänka på?

Oavsett om det gäller ett företag eller en skola finns det några saker man kan göra för att försöka förhindra mobbning.

  1. Utbildning: Regelbundna utbildningar för alla anställda om mångfald och inkludering kan hjälpa till att minska kulturella missförstånd och fördomar.
  2. Säkra rapporteringssystem: Skapa säkra och anonyma kanaler för att rapportera trakasserier och mobbning. Många vågar inte berätta om sina upplevelser för att de är rädda för konsekvenserna.
  3. Aktivt ledarskap: Genom ett starkt ledarskap, med ledare och chefer som agerar snabbt och rättvist när de får höra om olika incidenter kopplat till mobbning kan leda till minskad mobbning.
  4. Stöd till utsatta: Erbjud stöd till dem som har blivit utsatta för trakasserier och mobbning, inklusive tillgång till rådgivning och resurser för att hantera situationen.

Vikten av en inkluderande miljö.

En inkluderande miljö, på arbetsplatsen eller i skolan, där alla känner sig värderade och trygga är grundläggande. Genom att aktivt arbeta för att ta bort trakasserier och mobbning kan vi skapa en miljö där alla har möjlighet att bidra fullt ut och nå sin potential.

Vad ska man göra om man blir mobbad eller om man ser att någon bli mobbad på jobbet?

Känner du dig mobbad? Kontakta din närmsta chef och berätta om din situation, prata även med ditt skyddsombud. Är det din chef som mobbar dig? Då ska du kontakta en högre chef. Har ni företagshälsovård? Kontakta dem också.

Märker du att någon blir mobbad så ska du säga ifrån, det är mycket viktigt. Om man bevittnar mobbning på en arbetsplats och inte berättar så finns det risk att man själv börjar må dåligt. Berätta även för din närmaste chef och kontakta skyddsombudet.