Frågeställningar kring internetsajter

Frågeställningar kring internetsajter

Informationsflödet i dag är enormt och behovet av att kritiskt kunna granska det man läser är större än någonsin.

Här följer först en 4-hörnsövning där eleverna får ta ställning till vad som är trovärdigt och var de sannolikt skulle hämta information om olika saker. Övningen blir en bra grund för en diskussion om nätet, trovärdighet, kritiskt granskande och vad som är tillåtet.