Bakgrund – definitioner

För att kunna motverka mobbning, kränkande behandling och trakasserier krävs det ett gemensamt synsätt och vokabulär. Vad är det vi menar när vi säger att någon blivit mobbad? I detta avsnitt får du en kort bakgrund till begreppen mobbning, kränkande behandling och trakasserier – hur skiljers sig begreppen ifrån varandra? Vad kännetecknar offer och förövare? Hur många blir årligen utsatta? Vad händer med offren?

Information

Namn

Bakgrund – definitioner

Längd

20:13