Våra filmer

#ChillaMedOrden – Biobesöket

Nu presenterar vi stolt en serie nya filmer i vår kampanj #ChillaMedOrden.

Vårt syfte är att ge möjlighet till diskussioner som kan hjälpa till att öka medvetenheten kring kränkande behandling och mobbning.

Information

Namn

#ChillaMedOrden – Biobesöket

Producerad av

Pophunters AB

#ChillaMedOrden – Långa versionen

Nu presenterar vi stolt en serie nya filmer i vår kampanj #ChillaMedOrden.

Vårt syfte är att ge möjlighet till diskussioner som kan hjälpa till att öka medvetenheten kring kränkande behandling och mobbning.

Information

Namn

#ChillaMedOrden – Långa versionen

Producerad av

Pophunters AB

#ChillaMedOrden – Kortfilm 5

Nu presenterar vi stolt en serie nya filmer i vår kampanj #ChillaMedOrden.

Vårt syfte är att ge möjlighet till diskussioner som kan hjälpa till att öka medvetenheten kring kränkande behandling och mobbning.

Information

Namn

#ChillaMedOrden – Kortfilm 5

Producerad av

Pophunters AB

Sexuella trakasserier

Våra nya filmer sätter ljuset på några smärtpunkter i människors attityder till varandra.

Det korta formatet och tillspetsade innehållet syftar till att väcka tankar och diskussion och vara ett verktyg för att medvetandegöra dolda fördomar.

Till filmerna finns en lärarhandledning. Vi rekommenderar att du som är vuxen ser filmerna och tar del av handledningen för att sedan avgöra hur de bäst kan användas i just din grupp.

Information

Namn

Sexuella trakasserier

Producerad av

Pophunters AB

#ChillaMedOrden – Kortfilm 3

Nu presenterar vi stolt en serie nya filmer i vår kampanj #ChillaMedOrden.

Vårt syfte är att ge möjlighet till diskussioner som kan hjälpa till att öka medvetenheten kring kränkande behandling och mobbning.

Information

Namn

#ChillaMedOrden – Kortfilm 3

Producerad av

Pophunters AB

#ChillaMedOrden – Kortfilm 4

Nu presenterar vi stolt en serie nya filmer i vår kampanj #ChillaMedOrden.

Vårt syfte är att ge möjlighet till diskussioner som kan hjälpa till att öka medvetenheten kring kränkande behandling och mobbning.

Information

Namn

#ChillaMedOrden – Kortfilm 4

Producerad av

Pophunters AB

Ahmed och Markus

Filmen handlar om två killar, Ahmed och Markus, som går i samma klass. Först följer vi Ahmed som blir mobbad av Markus och hans kompisar, fysiska och psykiska trakasserier är en del av hans vardag, men ingen gör någonting – varken lärare eller kompisar – trots att det pågår helt öppet. Sedan byter filmen perspektiv och vi får en inblick i Markus liv där det snabbt framgår att inte heller han har det så lätt.

Med Ahmed & Markus vill vi visa att världen oftast inte är så svart och vit som man kan tro. Syftet med filmen är att skapa en konstruktiv och mer nyanserad diskussion om hur man kan hantera och förhindra mobbning. Filmen riktar sig till elever från mellanstadiet och uppåt, och ska endast ses i en lärares eller annan vuxens närvaro.

Till filmen har vi tagit fram diskussionsfrågor att jobba med tillsammans i klassrummet.

Information

Namn

Ahmed och Markus

Längd

08:48

Producerad av

Pophunters AB

Autografen

I filmen Autografen får vi följa med när mellanstadieeleven Emmy oförskyllt blir utsatt för mobbing från några av sina klasskamrater. Handlingen utspelar sig under en vanlig skoldag och belyser hur vem som helst kan bli utsatt, samt hur det är att hamna mittemellan; det vill säga hur det är att vara den som tyst ser på, den som inte driver utvecklingen framåt men ej heller den som säger ifrån.

Information

Namn

Autografen

Längd

10:32

Producerad av

Pophunters AB

#ChillaMedOrden – Kortfilm 1

Nu presenterar vi stolt en serie nya filmer i vår kampanj #ChillaMedOrden.

Vårt syfte är att ge möjlighet till diskussioner som kan hjälpa till att öka medvetenheten kring kränkande behandling och mobbning.

Information

Namn

#ChillaMedOrden – Kortfilm 1

Producerad av

Pophunters AB

Mobbning

Våra nya filmer sätter ljuset på några smärtpunkter i människors attityder till varandra.

Det korta formatet och tillspetsade innehållet syftar till att väcka tankar och diskussion och vara ett verktyg för att medvetandegöra dolda fördomar.

Till filmerna finns en lärarhandledning. Vi rekommenderar att du som är vuxen ser filmerna och tar del av handledningen för att sedan avgöra hur de bäst kan användas i just din grupp.

Information

Namn

Mobbning

Producerad av

Pophunters AB