Våra filmer

Ahmed och Markus

Filmen handlar om två killar, Ahmed och Markus, som går i samma klass. Först följer vi Ahmed som blir mobbad av Markus och hans kompisar, fysiska och psykiska trakasserier är en del av hans vardag, men ingen gör någonting – varken lärare eller kompisar – trots att det pågår helt öppet. Sedan byter filmen perspektiv och vi får en inblick i Markus liv där det snabbt framgår att inte heller han har det så lätt.

Med Ahmed & Markus vill vi visa att världen oftast inte är så svart och vit som man kan tro. Syftet med filmen är att skapa en konstruktiv och mer nyanserad diskussion om hur man kan hantera och förhindra mobbning. Filmen riktar sig till elever från mellanstadiet och uppåt, och ska endast ses i en lärares eller annan vuxens närvaro.

Till filmen har vi tagit fram diskussionsfrågor att jobba med tillsammans i klassrummet.

Information

Namn

Ahmed och Markus

Längd

08:48

Producerad av

Pophunters AB

#ChillaMedOrden – Biobesöket

Nu presenterar vi stolt en serie nya filmer i vår kampanj #ChillaMedOrden.

Vårt syfte är att ge möjlighet till diskussioner som kan hjälpa till att öka medvetenheten kring kränkande behandling och mobbning.

Information

Namn

#ChillaMedOrden – Biobesöket

Producerad av

Pophunters AB

Nätmobbning

Våra nya filmer sätter ljuset på några smärtpunkter i människors attityder till varandra.

Det korta formatet och tillspetsade innehållet syftar till att väcka tankar och diskussion och vara ett verktyg för att medvetandegöra dolda fördomar.

Till filmerna finns en lärarhandledning. Vi rekommenderar att du som är vuxen ser filmerna och tar del av handledningen för att sedan avgöra hur de bäst kan användas i just din grupp.

Information

Namn

Nätmobbning

Producerad av

Pophunters AB

#ChillaMedOrden – Kortfilm 1

Nu presenterar vi stolt en serie nya filmer i vår kampanj #ChillaMedOrden.

Vårt syfte är att ge möjlighet till diskussioner som kan hjälpa till att öka medvetenheten kring kränkande behandling och mobbning.

Information

Namn

#ChillaMedOrden – Kortfilm 1

Producerad av

Pophunters AB

Autografen

I filmen Autografen får vi följa med när mellanstadieeleven Emmy oförskyllt blir utsatt för mobbing från några av sina klasskamrater. Handlingen utspelar sig under en vanlig skoldag och belyser hur vem som helst kan bli utsatt, samt hur det är att hamna mittemellan; det vill säga hur det är att vara den som tyst ser på, den som inte driver utvecklingen framåt men ej heller den som säger ifrån.

Information

Namn

Autografen

Längd

10:32

Producerad av

Pophunters AB

Mobbning

Våra nya filmer sätter ljuset på några smärtpunkter i människors attityder till varandra.

Det korta formatet och tillspetsade innehållet syftar till att väcka tankar och diskussion och vara ett verktyg för att medvetandegöra dolda fördomar.

Till filmerna finns en lärarhandledning. Vi rekommenderar att du som är vuxen ser filmerna och tar del av handledningen för att sedan avgöra hur de bäst kan användas i just din grupp.

Information

Namn

Mobbning

Producerad av

Pophunters AB

Escape

Filmen tillsammans med lärarhandledning är tänkt som ett utbildningsmaterial för skolan och som en tankeväckare. Många är vi som dagligen på olika sätt möter eller bemöter problematiken med nät-mobbning.

Filmen kommer med fördel att visas i klassrummet för eleverna. Det är viktigt att du som vuxen först ser filmen och ser över aktuell handledning. Detta för att du efter filmen på bästa sätt ska kunna leda diskussionerna som uppstår. Vi tror också att filmen kommer att få en annan målgrupp, nämligen allmänheten.  Den belyser en så pass aktuell problematik att allmänheten och i synnerhet föräldrar kommer att vilja se den. Detta välkomnar vi naturligtvis då vi anser att dess innehåll och budskap är viktigt på alla plan i samhället.

Filmen Escape följer två helt vanliga tonåringar, Anton och Madde som kastas in i en blossande intrig. Vi får följa hela händelseförloppet från början och får på det viset en inblick i hur fort många av dessa fallen utvecklar sig. Förhoppningen är att skolpersonal ska ha användning av filmen i sitt arbete kring värdegrundsfrågor. Det finns även en lärarhandledning som kan laddas ner tillsammans med filmen. Syftet med materialet är att den ska ta vid där filmen slutar och bidra till en fortsatt dialog och diskussion kring ämnet. Samt även vara en start på ett långsiktigt arbete med unga och ungas digitala vardag och digitala identiteter.

Information

Namn

Escape

Längd

17:37

Producerad av

Pophunters AB

#ChillaMedOrden – Kortfilm 2

Nu presenterar vi stolt en serie nya filmer i vår kampanj #ChillaMedOrden.

Vårt syfte är att ge möjlighet till diskussioner som kan hjälpa till att öka medvetenheten kring kränkande behandling och mobbning.

Information

Namn

#ChillaMedOrden – Kortfilm 2

Producerad av

Pophunters AB

#ChillaMedOrden – Kortfilm 6

Nu presenterar vi stolt en serie nya filmer i vår kampanj #ChillaMedOrden.

Vårt syfte är att ge möjlighet till diskussioner som kan hjälpa till att öka medvetenheten kring kränkande behandling och mobbning.

Information

Namn

#ChillaMedOrden – Kortfilm 6

Producerad av

Pophunters AB

Sexuella trakasserier

Våra nya filmer sätter ljuset på några smärtpunkter i människors attityder till varandra.

Det korta formatet och tillspetsade innehållet syftar till att väcka tankar och diskussion och vara ett verktyg för att medvetandegöra dolda fördomar.

Till filmerna finns en lärarhandledning. Vi rekommenderar att du som är vuxen ser filmerna och tar del av handledningen för att sedan avgöra hur de bäst kan användas i just din grupp.

Information

Namn

Sexuella trakasserier

Producerad av

Pophunters AB