– Din kropp är väldigt, väldigt ledsen…

Dessa ord fick Helena Angvik höra från sin läkare efter flera år av mobbning på jobbet. För Helena började helvetet i början av 00-talet, hon hade precis börjat arbeta som skolsköterska. Hon brann för sitt nya jobb men hon kände direkt att hon inte passade in gruppen av skolsköterskor, bland annat upplevde hon att man enbart gjorde hälsokontroller och den resterande tiden så hade man stängd dörr. Detta blev startskottet för mobbningen när hon blev sina kollegors dåliga samvete.

Den drivande personen var en chef. Hen  tilldelade Helen flest elever på minst antal timmar, och flest skolor på minst tid, hon blev bland annat utesluten ur arbetsgrupper, blev inte inbjuden när möten skulle äga rum och hon fick gå på utbildningar på sin lediga tid medan hennes kollegor fick göra det under arbetstid. Något vi på Nolltolerans reagerat starkt på är när Helen berättar för Arbetet.se att ett rykte florerade att hon hade blivit psykisk sjuk i samband hon drabbades av en hörselnedsättning.

Helens situation eskalerade 2013 när hon själv anmälde sig för en avvikelse. Helen hade gett en elev en dos vaccin för mycket. I anmälan påpekade hon även bristerna i hur man skötte vaccineringen på skolorna. Konsekvensen av anmälan blev något som Helen kallar för häxjakt. En chef anmälde Helen till Ivo på svaga grunder och gick igenom hennes journalanteckningar, hon blev även avstängd från jobbet och hon tvingades gå bredvid en kollega för att lära sig ett nytt arbetssätt, vilket blev droppen. Under denna tuffa tid hamnade Helen i ett stort svart hål och hade tankar om självmord.

Helen blev sjukskriven och valde att lämna sitt jobb, och i samband med det lämnade hon även in 60 referenser till Ivo och ärendet avslutades. Helen fick tips om Arbets- och miljömedicin som gör utredningar av arbetsskador. Arbete- och miljömedicin kom fram till att hon utsatts för kränkande särbehandling, något hennes tidigare arbetsgivare inte höll med om och de vägrade att acceptera utredningen. Utöver Arbets- och miljömedicin så fastslog även företagshälsovården att hon utsattes för kränkande särbehandling, vilket ledde till att Helen fick en skriftlig ursäkt från kommunens utbildningsdirektör.

Idag har Helen lämnat livet som skolsköterska bakom sig och bearbetar samtidigt allt som har hänt henne.

Forskning.

Det finns rapporter som visar en ganska klar koppling mellan våld på arbetsplatsen och ökad risk för självmord. Sannolikheten för självmord var högre för dem som upplevde våld frekvent än de som upplevde det några enstaka gånger. Resultatet från forskningsrapporten visar även att män löper större risk att begå självmord än kvinnor om de utsätts för arbetsrelaterat våld.

Tecken på att någon blir mobbad på jobbet:

  • Personen är den konstanta hackkycklingen
  • Personen blir utfryst av kollegor eller chefen
  • Personen blir nedvärderad av kollegor eller chefen
  • Rykten sprids på arbetsplatsen om personen

Vad ska man göra om man blir mobbad eller om man ser att någon bli mobbad?

Känner du dig mobbad? Kontakta din närmsta chef och berätta om din situation, prata även med ditt skyddsombud. Är det din chef som mobbar dig? Då ska du kontakta en högre chef. Har ni företagshälsovård? Kontakta dem också.

Märker du att någon blir mobbad så ska du säga ifrån, det är mycket viktigt. Om man bevittnar mobbning på en arbetsplats och inte berättar så finns det risk att man själv börjar må dåligt. Berätta även för din närmaste chef och kontakta skyddsombudet.