Var tionde anställd på länsstyrelsen på Gotland känner sig mobbad

I slutet av oktober rapporterade P4 Gotland att var tionde anställd på länsstyrelsen på Gotland har upplevt mobbning och kränkande särbehandling, enligt den senaste medarbetareundersökning som gjordes i våras.

Många har hört av sig till fackförbunden Saco och ST angående den pågående situationen och berättat hur de har blivit utsatta. Gustav Pettersson som är representant från ST berättar att det handlar om utfrysningar, utskällningar och olika typer av vuxenmobbning och han likställer berättelserna han har fått in som att det handlade om en skolgård.

Men flera anställda säger också att deras situationen inte stämmer överens med undersökningen och de berättelser som fackförbunden delat med sig av. Huvudskyddsombudet Lena Lavergren på länsstyrelsen säger att det är många som känner sig utsatta och trakasserade, och att hon inte trodde trodde att sådant förekom.

Inga ska känna sig kränkta, det är något vi har som ansvar som arbetsgivare. Dels så känner jag inte riktigt igen mig i beskrivningen, men det är trots det något vi måste ta på allvar”, säger länsråd Anneli Bergholm Söder till P4 Gotland.

Förtroendet för länsledningen har aldrig varit så lågt som det är nu, något landshövding Anders Flanking ser allvarligt på. ”När du har människor som känner att de inte kan säga vad de tycker är det helt oacceptabelt och då får man jobba med det, men vi har mer att göra – det här ska bli bra – säger Flanking till P4 Gotland.

Noll Tolerans mot Mobbning tycker att all form av mobbning är tragiskt och inte ska förekomma. Vi tycker även att det är ledsamt att vuxna mobbar andra, vuxna som borde ha större förståelse än barn och borde veta mer om konsekvenserna. Vi är även glada att länsstyrelsen på Gotland ser allvarligt på detta och försöker se över rutiner och organisationen för att få bort mobbningen.

Förra veckan släppte vi en artikel om en studie från Stockholms universitet som handlar om kopplingen mellan mobbning på jobbet och ökad risk för självmord. Resultatet visade en ganska klar koppling mellan våld på arbetsplatsen och ökad risk för självmord. Sannolikheten för självmord var högre för dem som upplevde våld frekvent än de som upplevde det några enstaka gånger. Resultatet från forskningsrapporten visar även att män löper större risk att begå självmord än kvinnor om de utsätts för arbetsrelaterat våld.

Tecken på att någon blir mobbad på jobbet:

  • Personen är den konstanta hackkycklingen
  • Personen blir utfryst av kollegor eller chefen
  • Personen blir nedvärderad av kollegor eller chefen
  • Rykten sprids på arbetsplatsen om personen

Vad ska man göra om man blir mobbad eller om man ser att någon bli mobbad?

Känner du dig mobbad? Kontakta din närmsta chef och berätta om din situation, prata även med ditt skyddsombud. Är det din chef som mobbar dig? Då ska du kontakta en högre chef. Har ni företagshälsovård? Kontakta dem också.

Märker du att någon blir mobbad så ska du säga ifrån, det är mycket viktigt. Om man bevittnar mobbning på en arbetsplats och inte berättar så finns det risk att man själv börjar må dåligt. Berätta även för din närmaste chef och kontakta skyddsombudet.