#ChillaMedOrden – Biobesöket

Nu presenterar vi stolt en serie nya filmer i vår kampanj #ChillaMedOrden.

Vårt syfte är att ge möjlighet till diskussioner som kan hjälpa till att öka medvetenheten kring kränkande behandling och mobbning.

Information

Namn

#ChillaMedOrden – Biobesöket

Längd

01:50

Producerad av

Pophunters AB