Noll Tolerans mot Mobbning


Noll Tolerans mot Mobbning arbetar mot alla former av mobbning. Vår grundidé är att producera och distribuera utbildningsmaterial kostnadsfritt till alla grundskolor i Sverige. Vi tror att det är ett effektivt sätt att bidra till en förändring – skolornas ekonomi ska inte få begränsa arbetet mot mobbning.

Vi vill att skolan tar ett större ansvar, att det ska bli mer kännbart för förövarna, och att det är på dem man ska lägga kraften. Vi vill också att regeringen inför en nollvision för självmord relaterade till mobbning. Vi vet att det idag redan existerar en nollvision mot självmord men vi vill även att den ska gälla självmord relaterad till mobbning.

Vi tror på ett vuxenansvar och är övertygade om att det är de vuxna som kan se till att våra barn och ungdomar ändrar sitt beteende. Därför är lärare och annan personal inom skolan vår fokusgrupp. Vi har utbildat över 7 500 lärare på skolor runt om i Sverige.

Tack till våra stödföretag


Våra filmer


Kontakta oss


Har du frågor om Noll Tolerans mot Mobbning? Kanske vill du vara med och bidra till vårt arbete? Kanske arbetar du inom skolan och vill ta del av vårt kostnadsfria utbildningsmaterial? Eller kanske är du intresserad av vårt arbete och vill veta mer om vad vi gör? Välkommen att höra av dig!