Sexuella trakasserier

Våra nya filmer sätter ljuset på några smärtpunkter i människors attityder till varandra.

Det korta formatet och tillspetsade innehållet syftar till att väcka tankar och diskussion och vara ett verktyg för att medvetandegöra dolda fördomar.

Till filmerna finns en lärarhandledning. Vi rekommenderar att du som är vuxen ser filmerna och tar del av handledningen för att sedan avgöra hur de bäst kan användas i just din grupp.

Information

Namn

Sexuella trakasserier

Längd

01:12

Producerad av

Pophunters AB